НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСТИКБАЛ-1900"
Учредено през 1900г., Регистър на Народните читалища към Министъра на културата под № 2010, БУЛСТАТ: 103009518
Чрез своята художествено-творческа и културно-просветна дейност, Народно Читалище "Истикбал" ще участва и влияе за духовното обогатяване на гражданите на град Провадия, за културното развитие на общината ни.
ТАЗИ СТРАНИЦА Е В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ!  ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018г.     ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО
  Предложение за дейностите през 2018г.
  Проект на бюджет на читалището за 2018г.
 
Културен календар на читалището за 2018г.
 
График на учебно-творческата дейност през 2018г.
Дарения в подкрепа развитието на дейността ни
Някои образци и бланки на читалищни документи
Годишна програма за развитието на читалищната дейност
Формуляр за сигнали, жалби, мнения и предложения